Bezpečnosť pri ohňostrojoch
bezpecnost pri ohnostrojoch
Milí priatelia, fanúšikovia ohňostrojov a zábavy. Keďže nám na Vás záleží, uvádzame zopár rád a pravidiel, ktorých sa treba držať, aby ste si váš ohňostroj skutočne vychutnali v zdraví.

Na úvod zopár všeobecných pravidiel:

1. Pyrotechnické výrobky smú používať len osoby, ktoré dosiahli vek postačujúci na ich používanie – vo väčšine prípadov 18 rokov, pri kategórii III. až 21 rokov.

2. Pyrotechnické výrobky smú používať len osoby, ktoré nie sú pod vplyvom alkoholu alebo omamných a psychotropných látok.

3. Pyrotechnické výrobky používajte podľa návodu, ktorý si pred použitím prečítate. Je na každom výrobku. V prípade, že návodu nerozumiete, obráťte sa na nás, napr. na na našej HOTLINE.

4. Pyrotechnické výrobky nikdy nepoužívajte v interiéry, pokiaľ nie sú na to vyslovene určené.

5. Pyrotechnické výrobky nikdy nepoužívajte v blízkosti ľahko zápalných látok.

6. Pyrotechnické výrobky nesmerujte pri odpale na iných ľudí, zvieratá, ľahko zápalné látky, ani na nič, čomu by ste mohli spôsobiť škodu či inú ujmu.

 

 

A teraz niekoľko dobre mienených slov ku konkrétnym druhom výrobkov.

 

KOMPAKTNÉ OHŇOSTROJE a FONTÁNY

– Výrobky pred odpálením umiestnite na pevný podklad, zabezpečte ich proti prevrhnutiu (hlavne menšie a ľahšie výrobky). Presvečte sa, že nad miestom odpálenia sa nenachádza nič, čo by mohlo stáť v ceste vyletujúcim efektom (napr. stromy, stožiare, elektrické vedenie).
– Nikdy sa nenakláňajte nad výrobok, ktorý odpaľujete.

RAKETY

– Dôležitou súčasťou rakety je stabilizátor (ľudovo povedané palička). Práve stabilizátor vyvažuje raketu počas letu a zabezpečuje jej priamy let. Preto ak sa vám odlomí stabilizátor, raketu bez neho nepoužívajte.

– Raketu vždy umiestnite do stojana tak, aby z neho mohla bez brzdenia vyletieť aj so stabilizátorom. Takže ju nezapichujte do zeme, nepriliepajte ani nepriväzujte k zábradliu, ani nič podobné, čo by obmedzilo pohyb rakety.

– Tak, ako pri kompaktných ohňostrojoch, aj pri raketách si musíte dať pozor na priestor, do ktorého raketa vletí. Nesmú tam byť žiadne prekážky (napr. stromy, stĺpy). Taktiež sa nad raketu nikdy nenakláňajte.

GUĽOVÉ BOMBY

– Pre guľové bomby platí rovnaké pravidlo ako pre kompakty a rakety. To znamená, že si musíte dať pozor na to, čo je nad Vami.

– Mažiar, do ktorého nabíjate gule, pevne umiestnite na vodorovnú plochu tak, aby sa neprevrhol.

– Ak používate jeden mažiar na viac gulí za sebou, vždy ho po odpálení gule a pred novým nabitím vysypte, aby v ňom nezostali žiadne zvyšky z predchádzajúceho odpalu. Mohlo by dôjsť k predčasnému odpáleniu (ak by napríklad v mažiari tleli zvyšky, ktoré by odpálili novovloženú guľu) alebo k nedostatočnému odpáleniu do malej výšky (ak by nabitá guľa nebola až na dne mažiara a vztlak by teda nedosiahol dostatočnú hodnotu).

PETARDY

– Petardy patria k tým najnebezpečnejším výrobkom, ale v rozumných rukách sú bezpečné. Petardy chytajte len medzi palec a ukazovák, nie do celej zovretej ruky. Ak by aj došlo k neskorému odhodeniu, alebo predčasnému výbuchu, energia uvoľnená pri výbuchu bude smerovaná mimo vašej dlane, len vám roztvorí zovretie spomínaných dvoch prstov.

Keďže my sami strieľame množstvo ohňostrojov a stále máme všetky končatiny aj ostatné časti tela tam, kde majú byť, vieme, že ani vám sa nič nestane, keď budete dodržiavať naše rady a váš ohňostroj bude vašou pýchou. Ak by ste si v niečom neboli istí, obráťte sa na nás. Radi vám pomôžeme.

Zdieľať:

HORE

X